Motobaterie Varta Powersports Freshpack 12V, 7Ah, 12N7-3B – PEMA