Údržba a nabíjení autobaterie – PEMA

Údržba a nabíjení autobaterie

Vybitá baterie

Pro autobaterii je ideální, když je udržovaná v nabitém stavu. Zachovává si tak své parametry a prodlužuje životnost. Pokud se baterie příliš vybíjí, je nutné ji nabít, jinak může dojít k nevratnému zničení autobaterie, tzv. sulfataci elektrodových desek. Takto znehodnocenou autobaterii již nelze nabít a používat.

Dobíjení autobaterie

Dobíjení autobaterie má za normálních okolností na starosti alternátor vozidla. Pokud tedy motor běží, spotřebiče ve voze a motor odebírá energii z alternátoru, nikoliv z autobaterie a autobaterie se zároveň dobíjí (optimální napětí pro dobíjení alternátorem pro 12 V baterii je 13 V – 14,5 V v závislosti na druhu automobilu, alternátoru a baterie). V ideálním případě tak není téměř potřeba baterii dodatečně nabíjet. Mnohdy však dochází ke krátkým pojížďkám ve městě, velkému odběru spotřebičů v pohotovostním režimu, častému startování či poruše dobíjení a autobaterie se tak nestihne zcela dobít, proto je ji nutné nabít dodatečně. I baterie, která není v provozu, se samovolně vybíjí. Proto i když auto stojí, je doporučeno udržovat nabíjením baterii v plně nabitém stavu.

Dolévání autobaterie

Starší, údržbové autobaterie mají ve víku otvory se šroubovacími váčky, které slouží mimo jiné k dolévání autobaterie. Baterie mají uvedeny rysky minima a maxima, mezi kterými by se měla pohybovat hladina elektrolytu. Pokud je hladina pod ryskou minima, nebo hůře, nezalévá zcela desky elektrod autobaterie, je nutné elektrolyt doplnit. Provádí se doléváním destilované vody.

 

Elektrody musí být vždy zalité. Nikdy však nepřekračujte maximální vyznačenou hladinu elektrolytu. Za provozu hrozí vytečení elektrolytu mimo baterii.

Jak zjistím, zda je autobaterie nabitá

Měřením napětí

Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme voltmetr a změříme napětí autobaterie v klidu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.

 

Nabití 100 % < 12.6 V
Nabití 75 % 12.4 – 12.54 V
Nabití 50 % 12.24 – 12.4 VNutné dobít
Nabití 25 % 11.88 – 12.18 VNutné dobít

 

Měřením hustoty elektrolytu

Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme hustoměr a změříme hustotu elektrolytu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.

 

Nabití 100 % 1.26 – 1.28 g/cm3
Nabití 75 % 1.24 – 1.25 g/cm3
Nabití 50 % 1.21 – 1.24 g/cm3Nutné dobít
Nabití 25 % 1.1 – 1.18 g/cm3Nutné dobít

 

Při nabíjení vždy dodržujte zásadu odpojit nejprve nabíječku od elektrické sítě, teprve poté odpojte nabíjecí svorky od kontaktů baterie!

 

Nabíjení autobaterie

Klasické nabíječky

U klasických nabíječek nabíjíme autobaterii maximálně jednou desetinou celkové kapacity autobaterie. Tedy nabíjecí proud u autobaterie kapacity 44 Ah bude 4.4 A. Baterii budeme nabíjet 10 hodin (4.4 A x 10 h = 44 Ah kapacity), poté ji nabíjet přestaneme, aby nedošlo k přebití.

 

U klasických údržbových autobaterií nezapomeneme uvolnit víka autobaterie, protože nabíjením a reakcemi uvnitř baterie dochází mimo jiné k tvorbě vodíku. Pokud by neměl kam odcházet, hrozí exploze autobaterie.

 

Při nabíjení nemanipulujte s otevřeným ohněm, nabíjejte v dobře větrané místnosti. Po nabití před montáží ponechte autobaterii alespoň 2 hodiny v klidu. Klasické nabíječky jsou vhodné pro autobaterie starší konstrukce. Nejsou vhodné například pro gelové akumulátory.

 

Automatické nabíječky

U automatických nabíječek není nutné počítat dobu nabíjení nebo nabíjecí proud. Nabíječky samy analyzují stav autobaterie, plně ji nabijí a po nabití přepnou do udržovacího režimu, což je neustálé nabíjení malým udržovacím proudem. Nedojde tak ani k přebití baterie. Obsahují též ochranu proti přepólování či přetížení. Jsou vhodné pro všechny druhy autobaterií (motobaterií).

 

Nabíjení baterií typu AGM/GEL

Pro nabíjení tohoto typu baterií vždy ověřte, jestli vaše nabíječka podporuje režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL. Pro nabíjení těchto akumulátorů nepoužívejte klasické nabíječky bez tohoto režimu.

Aktualizace